W środę 25 października 2023 r. rozpoczęto bicie rekordu w czytaniu na przerwie. W akcji wzięła udział cała społeczność szkoły. Każdy z uczestników wybrał z biblioteki szkolnej lub przyniósł z domu swoją książkę. Najmłodszym uczniom (nie umiejącym samodzielnie czytać) głośno czytali starsi koledzy i koleżanki. Czytano więc w klasach, na korytarzu i oczywiście w bibliotece.
CZYTANO WSZĘDZIE!
Nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiej akcji czytania na przerwie. Mam nadzieję, że za rok znów się spotkamy podczas „Przerwy na czytanie” i będzie nas czytających jeszcze więcej.
Koordynatorem akcji była Pani Grażyna Osiecka, której bardzo dziękujemy.