Kalendarz wydarzeń

rok szkolny 2022/2023

oraz ustawowe i dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (pod tabelą)

WYDARZENIE

DZIEŃ

DATA

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023. Spotkanie z wychowawcą - szczególnie pogadanki o bezpieczeństwie. Przedstawienie procedur szkolnych.

Uzgodnienie listy uczniów w sekretariacie – wychowawcy.

godz. 9.00 klasy IV – VIII w sali gimnastycznej,

godz. 11.30 – oddziały ,,0” w sali gimnastycznej

godz. 10.00 – klasy II, III w sali gimnastycznej

godz. 10.00 – klasy I Pasowanie na ucznia

czwartek

01.09.2022

Spotkania z rodzicami uczniów:

godz. 17.00 - klasy II i III

godz. 18.00 - klasy IV-VIII

środa

07.09.2022

Zebranie Rady Rodziców   godz. 19.00

Wybór ubezpieczyciela dla szkoły

środa godz. 19.00

07.09.2022

SPOTKANIA  INDYWIDUALNE  Z  RODZICAMI UCZNIÓW

klasy I-III godz. 17.00

klasy IV-VIII godz. 18.00

środa

19.10.2022

Święto Patrona Szkoły piątek

9.12.2022

Zebrania z rodzicami

klasy I-III godz. 17.00

klasy IV-VIII godz. 18.00

Informacje dla uczniów i rodziców o proponowanych ocenach za I półrocze 2022/2023

środa 23.11.2022
JASEŁKA, WIGILIE KLASOWE  czwartek 22.12.2022
Zimowa  Przerwa Świąteczna  23.12.2022 - 31.12.2022           

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych

piątek

22.12.2022
KLASYFIKACYJNE RADY pedagogiczne za I okres 2022/2023 (lekcje po 35 minut) środa 04.01.2023

Spotkania z rodzicami uczniów

  • Klasy I – III godz. 17.00
  • Klasy IV – VIII  godz. 18.00

środa

11.01.2023
FERIE ZIMOWE dla woj. pomorskiego 16.01.2023 – 29.01.2023

ZEBRANIA Z RODZICAMI  

Klasy I – III  godz. 17.00

Klasy IV – VIII  godz. 18.00

  • informacja o ocenach i frekwencji uczniów
  • bieżące sprawy wychowawcze

środa

29.03.2023

PRZERWA WIOSENNA - WIELKANOCNA

06.04 – 11.04.2023

  • INFORMACJA O PROPOZYCJI OCEN  na koniec r. szk. 2022/2023 w tym ocen niedostatecznych oraz ocenach  z zachowania

piątek

12.05.2023

ZEBRANIA Z RODZICAMI

oddz. 0a, 0b - godz. 17.15

wtorek

16.05.2023

ZEBRANIA Z RODZICAMI (OGÓLNOKLASOWE)

klasy I-III godz. 17.00

klasy IV-VI godz. 18.00

środa

17.05.2023
EGZAMIN  KLAS VIII wtorek

23.05.2023

EGZAMIN  KLAS VIII środa 24.05.2023
EGZAMIN  KLAS VIII czwartek 25.05.2023
Dzień  Dziecka  środa 01.06.2023
OSTATECZNY  TERMIN  WYSTAWIENIA OCEN  za  rok szk. 2022/2023 piątek 09.06.2023

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 kl. VIII       godz.  17.00

czwartek

22.06.2023

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  • 9.00 kl. IV-VII SP7
  • 10.00     kl. I – III SP7
  • godz.11.00 ,,0”

piątek

24.06. 2023