Kalendarz wydarzeń

rok szkolny 2023/2024

oraz ustawowe i dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (pod tabelą)

WYDARZENIE

DZIEŃ

DATA

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024. Spotkanie z wychowawcą - szczególnie pogadanki o bezpieczeństwie. Przedstawienie procedur szkolnych.

Uzgodnienie listy uczniów w sekretariacie – wychowawcy.

godz. 9.00 klasy IV – VIII w sali gimnastycznej,

godz. 12.00 – oddziały ,,0” w sali gimnastycznej

godz. 10.00 – klasy II, III w sali gimnastycznej

godz. 10.00 – klasy I Pasowanie na ucznia

poniedziałek

04.09.2023

Spotkania z rodzicami uczniów:

godz. 17.00 - klasy II i III

godz. 18.00 - klasy IV-VIII

środa

06.09.2023

Zebranie Rady Rodziców   godz. 19.00

Wybór ubezpieczyciela dla szkoły

środa

06.09.2023
Święto Patrona Szkoły piątek

8.12.2023

Zebrania z rodzicami

klasy I-III godz. 17.00

klasy IV-VIII godz. 18.00

Informacje dla uczniów i rodziców o proponowanych ocenach za I półrocze 2023/2024

środa 13.12.2023
JASEŁKA, WIGILIE KLASOWE  piątek 22.12.2023
Zimowa  Przerwa Świąteczna  23.12.2023 - 31.12.20223          

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych

piątek

12.01.2024
KLASYFIKACYJNE RADY pedagogiczne za I okres 2023/2024 (lekcje po 35 minut) środa 17.01.2024
FERIE ZIMOWE dla woj. pomorskiego 29.01.2024 – 11.02.2024
II OKRES ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 11.02.2024-21.06.2024

ZEBRANIA Z RODZICAMI  

Klasy I – III  godz. 17.00

Klasy IV – VIII  godz. 18.00

  • informacja o ocenach i frekwencji uczniów
  • bieżące sprawy wychowawcze

środa

27.03.2024

PRZERWA WIOSENNA - WIELKANOCNA

28.03 – 02.04.2024

  • INFORMACJA O PROPOZYCJI OCEN  na koniec r. szk. 2023/2024 w tym ocen niedostatecznych oraz ocenach  z zachowania

piątek

10.05.2024

ZEBRANIA Z RODZICAMI

oddz. 0a, 0b - godz. 17.15

wtorek

14.05.2024

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW ZAGROŻONYCH OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ I OBNIŻONĄ OCENĄ Z ZACHOWANIA

klasy I-III godz. 17.00

klasy IV-VI godz. 18.00

piątek

10.05.2024
EGZAMIN  KLAS VIII wtorek

14.05.2024

EGZAMIN  KLAS VIII środa 15.05.2024
EGZAMIN  KLAS VIII czwartek 16.05.2024

ZEBRANIA Z RODZICAMI OGÓLNOKLASOWE

godz. 17.00 - klasy I-III

godz. 18.00 - klasy IV-VIII

środa 22.05.2024
OSTATECZNY  TERMIN  WYSTAWIENIA OCEN  za  rok szk. 2023/2024 piątek 07.06.2024

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 kl. VIII       godz.  17.00

czwartek

20.06.2024

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  • 9.00 kl. IV-VII SP7
  • 10.15     kl. I – III SP7
  • godz.11.30 ,,0”

piątek

21.06. 2024