Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 2 do 15 lat z placówek edukacyjnych z dzielnicy Matarnia do udziału w V Dzielnicowym Konkursie Plastycznym "Kartka Wielkanocna”.  Konkurs ma na celu rozwijanie wrażliwości oraz zainteresowań plastycznych, propagowanie folkloru i tradycji związanych z Wielkanocą oraz ma zachęcić uczestników do twórczych działań.

Regulamin:

  • W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku: od 2 do 15 lat z placówek edukacyjnych

z dzielnicy Matarnia.

  • Prace formatu A4, A5 lub A6 wykonane dowolną techniką składamy jednemu z koordynatorów do dnia 25 marca 2024 r.
  • Każdy z uczestników może dostarczyć jedną pracę (1 dziecko = 1 praca).
  • Oceniane będą: oryginalność, samodzielność wykonania pracy oraz zgodność z tematem.
  • Kategorie:

I kategoria: przedszkole i żłobek

II kategoria: kl. 0 - 2

III kategoria: kl. 3 - 4

IV kategoria: kl. 5 - 8

  • Każda praca powinna zawierać metryczkę:

- imię i nazwisko uczestnika,

- wiek,

- adres i telefon placówki edukacyjnej,

- imiona i nazwiska nauczycieli, pod opieką których praca została wykonana;

- zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych oraz fotografowanie wszystkich prac w celu promocji ww. Konkursu przez Organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133 z późn. zmianami).

  • Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 27 marca 2024, a wręczenie nagród odbędzie się 06.2024 r.
  • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

Wyniki będą umieszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 7 - https://zsp9.edu.gdansk.pl/pl oraz na Facebooku naszej szkoły.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 781787687.

Koordynatorzy konkursu:

  • Agnieszka Sebb, Karolina Gala, Anna Drywa, Agnieszka Szymańska.

 

Zapraszamy do udziału!