Wynajem sali1.Adres: Gdańsk ul.mjr. Mieczysława Słabego 6.
2.Administrtor: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
3.Łączna powierzchnia użytkowa lokalu/powierzchni do wynajęcia:
   Sala konferencyjna o powierzchni 65 m2    
   sala korekcyjna o powierzchni 112 m2 z szatnią   
   sala lekcyjna o powierzchni 35 m2,   
   Sala lekcyjna o powierzchni 40 m2    
   Sala lekcyjna o powierzchni 18 m2    
   Sala lekcyjna o powierzchni 36 m2  
4. Usytuowanie lokalu-powierzchni parter, pierwsze piętro, drugie piętro

5. Wyposażenie lokalu:
   Wc - tak,
   C.O - tak,
   Instalacja elektryczna - tak
6.Warunkiem uczestnictwa jest złożenie oferty pisemnej, w jednym egzemplarzu - z dopiskiem "NEGOCJACJE".
8.Termin składania ofert nastąpi w siedzibie ogłaszającego konkurs ofert w dniu ......roku  w sekretariacie szkoły.
UWAGA
Wszyscy zainteresowani najmem w/w lokalu (powierzchni) są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem negocjacji i przeprowadzeniem lustracji lokalu (powierzchni)