Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9

Szkoła Podstawowa nr 7 im. mjra Mieczysława Słabego

80-298 Gdańsk
ul. mjra Mieczysława Słabego 6

sekretariat SP7 - tel.058 349-68-16
                        tel. 058 349-62-59

zamawianie/rezygnacja obiady - tel. 058 349-65-16 (prosić P. Kamila Staszkiewicz)

centrala 58 349-68-83


pokój nauczycielski - wew. 31

świetlica - 694157741 (bezpośredni numer telefonu)

biblioteka - wew. 35

pielęgniarka szkolna - wew. 28

psycholog - wew. 36

pedagog  - 58 349-68-83 wew. 24

zerówki - wew. 34

e-mail: sekretariat@zsp9.edu.gdansk.pl

adres elektronicznej skrzynki ePUAP/ZSP9GDA/SkrytkaESP