Doradztwo zawodowe

w Szkole Podstawowej nr 7 im. mjra M. Słabego

w Gdańsku

W każdym roku szkolnym dla uczniów  kl. VII i VII szkoły podstawowej prowadzone są zajęcia wspierające podejmowanie decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej:

Zajęcia z pedagogiem szkolnym - uwarunkowania związane z podejmowaniem decyzji edukacyjnych

Informacja i pomoc nauczycieli informatyki w zakresie korzystania z elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Indywidualne konsultacje i udzielanie informacji uczniom i rodzicom w zakresie pomocy w wyborze szkoły ponadpodstawowej (dla uczniów niepełnosprawnych, przewlekle chorych i z przeciwwskazaniami do pojęcia nauki w określonym typie szkół)

Bieżące informacje dotyczące rekrutacji na stronie internetowej szkoły

Lekcjach z poszczególnych przedmiotów na każdym etapie edukacyjnym poświęcone są wspieraniu uczniów w wyborze dalszej drogi edukacyjnej prowadzone przez wychowawcę

Wyjazdy na targi edukacyjne (każdego roku w kwietniu) Młodzież docenia różnorodność oferty Targów - oprócz szkół licealnych, techników i szkół zawodowych z Pomorza w wyborze dalszej drogi edukacyjnej wspierają uczniów także doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.


Doradcy zawodowi:

Uczniowie klas VII i VII szkoły podstawowej muszą podjąć decyzję o swojej dalszej drodze edukacyjnej. W naszej szkole podejmujemy wiele działań, aby uczniów wesprzeć w tym wyborze. Można skorzystać również z pomocy doradców zawodowych w instytucjach pozaszkolnych:

Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku (Al. Grunwaldzka 472d) - w tym miejscu młodzież wraz z rodzicem może m. in. umówić się na bezpłatną rozmowę doradczą, badanie talentów i predyspozycji oraz na koniec otrzymać raport z opisem planu działań i strategii przyszłej kariery - "Twój profil absolwenta szkoły". W Centrum uczestniczyć można również w zajęciach grupowych. http://www.centrumtalentow.pl/

 Centrum Informacji Zawodowej w Gdańsku (ul. Czerwony Dwór 25) -- doradcy zawodowi udzielają porad indywidualnych oraz przeprowadzają warsztaty grupowe https://wupgdansk.praca.gov.pl/poradnictwo