Zapraszamy do udziału w  rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca do klas pierwszych, która rozpocznie się 11 maja o godz. 9.00, do dnia 15 maja do godz. 15.00. Odbywać się będzie poza systemem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Wniosek/zgłoszenie wraz z załącznikami rodzice przesyłają drogą e-mail na adres wybranej szkoły. W celu ustalenia innego sposobu przekazania dokumentów rodzic będzie się kontaktował bezpośrednio z wybraną szkołą.

Komunikat dla rodziców został zamieszczony na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej oraz na stronie miasta Gdańska w komunikatach.

Dyrekcja szkoły