Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. majora Mieczysława Słabego
mgr Mirosława Krause
 
Zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. majora Mieczysława Słabego
mgr Iwona Trzaskowska 


Sekretariat:
mgr Agnieszka Rutecka
mgr Mariusz Kuziak