Rada Rodziców rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca: Grzegorz Radzymiński
Wiceprzewodnicząca: Maja Siedlecka
Sekretarz: Joanna Nowak-Karpińska
Skarbnik: Wojciech Krzykalski

Adres e-mail: radasp7gdansk@wp.pl