Stypendia jednorazowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych Prezydenta Gdańska