VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS KALIGRAFICZNY IM. JANUSZA KORZENIOWSKIEGO

DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 • Zadanie Konkursowe polega na pięknym przepisaniu zadanego tekstu z możliwością ozdobienia tekstu iluminacjami, inicjałem lub bordiurą.
 • w etapie szkolnym: I znów poszedł biedaczysko, po szerokim szukać świecie tego, co jest bardzo blisko.” Kornel Makuszyński, 120 przygód Koziołka Matołka”
 • w etapie wojewódzkim: Przecie każda książka jest żywym stworzeniem... Każda ma duszę i każda ma serce.” Kornel Makuszyński, Szatan z siódmej klasy”
 • w etapie ogólnopolskim: „Fiołki są piękniejsze od wszystkich diamentów świata! A czyste serce czerwieńsze od wszystkich rubinów...". Kornel Makuszyński, Szatan z siódmej klasy”
 • Tekst należy napisać piórem maczanym, piórem wiecznym, brushpenami lub pisakami kaligraficznymi na gładkiej kartce formatu A4 jednostronnie. Prace pisane długopisami, cienkopisami lub piórami zmywalnymi nie będą brane pod uwagę.
 • Prace mogą być napisane atramentem w dowolnym kolorze.
 • Do tworzenia inicjałów, iluminacji i bordiur można użyć dowolnych przyborów i narzędzi.
 • Elementy graficzne nie mogą przekraczać powierzchni ¼ pracy.
 • Elementy liternicze (rysowane litery) nie mogą przekraczać ¼ części kaligraficznej.
 • Podczas finału uczestnicy mogą mieć na blacie tylko gładką białą kartkę (bez narysowanej liniatury), liniuszek oraz przybory potrzebne do wykonania pracy.
 • Kryteria oceny prac:
  • staranność i oryginalność elementów graficznych,
  • płynność pisma i estetyka połączeń literowych,
  • kompozycja pracy,
  • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
  • oryginalność ujęcia tematu

Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o zgłaszanie się do szkolnego koordynatora konkursu, którym jest Pani Karolina Gala.