Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 7

8 grudnia 2017 r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia mjr Mieczysława Słabego. Z okazji tak wyjątkowego i niecodziennego wydarzenia w życiu naszej społeczności mogliśmy gościć w szkole najważniejszych przedstawicieli gminy i regionu

Uroczystość nadania imienia szkole rozpoczęła się od mszy świętej w kościele parafialnym pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Gdańsku. W świątyni zgromadzili się honorowi goście, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i okoliczni mieszkańcy. Mszę celebrował ksiądz biskup Zbigniew Zieliński. Uroczystość liturgiczną zainaugurował występ Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Przedstawiciele rodziców prosili proboszcza o poświęcenie i pobłogosławienie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 7 im. Mjr Mieczysława Słabego w Gdańsku. Cała społeczność uczniowska i wszyscy wierni z wielkim wzruszeniem i przejęciem wysłuchali słów biskupa. Po zakończonej mszy, przy wtórze dźwięków orkiestry, wszyscy zebrani udali się na dalszą część ceremonii do budynku szkoły.

Przygotowania
Od wielu miesięcy na tę właśnie chwilę czekaliśmy z niecierpliwością, angażując się w różne działania, które mogłyby uświetnić ten wrześniowy dzień. Odbyło się szereg konkursów tematycznych: plastycznych, literackich i fotograficznych, imprezy artystyczne i projekty edukacyjne związane z życiem mjr Mieczysława Słabego.

Taka chwila zdarza się tylko raz
Wiedzieliśmy, że w tym dniu będziemy świadkami niepowtarzalnego wydarzenia. Z ciekawością, ale i dumą podążaliśmy w kierunku szkoły prowadzeni przez rytmiczne, mocne dźwięki melodii granych przez Orkiestrę. Rozpoczęła się część oficjalna uroczystości, której koordynatorką i prowadzącą całą uroczystość była p. Katarzyna Wencel. Na wstępie Pani Dyrektor Hanna Derecka powitała przybyłych gości. Wprowadzono poczet flagowy i poczet sztandarowy rodziców. Przy wtórze orkiestry odśpiewano hymn narodowy.

Ceremonia
Uchwałę Rady Miasta o nadaniu imienia majora Mieczysława Słabego Szkole Podstawowej nr 7 odczytała Pani Żaneta Geryk z Rady Miasta Gdańska.
Z wielkim szacunkiem i pieczołowitością Pani Dyrektor Hanna Derecka przejęła od rodziców sztandar szkoły, by przekazać go uczniom. Doniosłość tego wydarzenia podkreśliła słowami: "Drodzy uczniowie, przekazuję sztandar w wasze ręce, dbajcie o niego, strzeżcie jego honoru." Uczniowie, przejmując sztandar, całują jego skraj, a potem przyrzekają go czcić, strzec jego honoru i pracować na dobre imię szkoły. Następnie poczet sztandarowy zaprezentował zgromadzonym sztandar szkoły.

Od dziś wszyscy już będą wiedzieć, że Sztandar Szkoły Podstawowej nr 7 im. majora Mieczysława Słabego ma kształt kwadratu o boku 100 cm. Awers sztandaru jest w kolorze ecru. W centralnej części umieszczony jest wizerunek Mieczysława Słabego z jego książeczki wojskowej. Wokół widnieje nazwa naszej szkoły "Szkoła Podstawowa nr 7 im. majora Mieczysława Słabego w Gdańsku". Na rewersie znajduje się czerwony krzyż w kształcie Orderu Virtuti Militari. W jego ramiona wpisane są słowa Ojczyzna, Nauka, Honor, Służba będące filarami życia naszego Patrona. W środku widnieje Orzeł Biały w złotej koronie. Symbol nawiązuje do odznaczenia, którym Mieczysław Słaby, wtedy kapitan, został uhonorowany we wrześniu 1939 r. przez ówczesnego Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej, Edwarda Rydza-Śmigłego. Sztandar jest obszyty złotą taśmą z frędzlami. Drzewiec sztandaru ma długość 2 m, wykonany z drewna tłoczonego i zakończony metalowym okuciem z Orłem w złotej koronie.

Ślubowanie
Po prezentacji sztandaru wszystkim zgromadzonym uczniowie szkoły złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar. Była to niezwykle ważna chwila dla całej szkolnej społeczności.
Następnie głos zabrali niektórzy z dostojnych, licznie zgromadzonych gości, którzy w swych wystąpieniach składali na ręce Dyrektora Szkoły najszczersze gratulacje. Podkreślali oni trafność wyboru patronatu.


Dyrektor szkoły Hanna Derecka i bratanica patrona szkoły Maria Sławska Bonarska (po prawej)


Z-ca Prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk wręcza dyrektor szkoły Hannie Dereckiej list od prezydenta miasta Gdańska Pawła Adomowicza w obecności Katarzyny Wencel - nauczyciela i koordynatora naszej uroczystości.


Radny miasta Gdańska Mariusz Andrzejczak i bratanica patrona szkoły Maria Sławska Bonarska W drugim rzędzie: Bożena Brauer - przewodnicząca NZSS Solidarność, Krzysztof Kruszewski - st. wizytator Pomorskiego Kuratorium Oświaty

W tak ważnym dla nas dniu nie zabrakło również występów artystycznych przygotowanych przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem p. Niny Tęgowskiej. Swym montażem słowno - muzycznym przypomnieli zebranym życiorys M. Słabego.
Wszystkie ważne momenty ceremonii, akty wręczania i przekazywania sztandaru, wprowadzania i wyprowadzania pocztów zebrani podkreślali powstaniem z miejsc. Doniosłość tych chwil akcentowała orkiestra sygnałami muzycznymi.

Wystawy

Po zakończeniu obfitej w ważne wydarzenia uroczystości wszyscy zebrani mieli czas na swobodne rozmowy, wymianę spostrzeżeń i podzielenie się wrażeniami. Wielu z nich zainteresowało się tematycznymi ekspozycjami będącymi pokłosiem wielu miesięcy przygotowań do tego właśnie dnia. Każdy z gości otrzymał symboliczny upominek.
Wszyscy zebrani goście, uczniowie, rodzice, pracownicy i nauczyciele zostali poproszeni o złożenie wpisu do księgi pamiątkowej.