REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

TERMINY REKRUTACJI

  1. Zarządzenie Nr 11/2023 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w województwie pomorskim na rok szkolny 2023/2024 
  1. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły