Szanowni Państwo,
Rodzice uczniów,
zainteresowanych zakupem zestawów obiadowych (wyłącznie zestawy) dotowanych przez szkołę od 17.10.2022 prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji i dostarczenie jej do wrzutni na portierni szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 10.10.2022 r.
Koszt obiadu wynosi 12 zł, (w tym 8,50 zł to cena wsadu do kotła, zaś 3,50 zł dopłaca Urząd Miasta). 
W związku z podwyżkami cena jednego obiadu może wzrosnąć od 1.11.22 r.
Po zarejestrowaniu umowy przez referenta w szkole zostanie nadany indywidualny numer rachunku dla rodzica w celu dokonywania wpłat za obiady na dany miesiąc kalendarzowy. 
Wpłat za obiady dokonujemy do 10-tego dnia każdego miesiąca na indywidualne konto. 
Brak wpłaty na koncie do 10-tego każdego miesiąca skutkuje niewydaniem dziecku posiłku w dniu następnym, aż do uregulowania należności.
W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić składając KWESTIONARIUSZ - REZYGNACJA   Z OBIADÓW, co najmniej 3 dni wcześniej (kwestionariusz będzie do pobrania na stronie internetowej szkoły).
Opłaty za miesiąc listopad i kolejne prosimy dokonywać do 10-tego dnia każdego miesiąca.
 
Nieobecności dziecka prosimy zgłaszać na pocztę elektroniczną pod adresem obiadyzsp9@wp.pl lub telefonicznie pod numer 58 3496516 do godziny 8.00 pierwszego dnia nieobecności.
Pani intendentka - Kamila Staszkiewicz
Menu oraz komunikatu o sposobie zamawiania obiadów znajduje się w plikach poniżej.
Pilne!
Nowa umowa żywieniowa dotyczy wszystkich, którzy chcą korzystać z obiadów w szkole. Trzeba złożyć deklaracje do 10 października 2022 r., czyli do poniedziałku.
Z wyrazami szacunku,
Mirosława Krause
dyrektor