Kalendarz wydarzeń

rok szkolny 2022/2023

oraz ustawowe i dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (pod tabelą)

WYDARZENIE

DZIEŃ

DATA

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023. Spotkania z wychowawcami – szczególnie pogadanki o bezpieczeństwie w czasie pandemii. Przedstawienie procedur szkolnych.

Uzgodnienie listy uczniów w sekretariacie – wychowawcy.

godz. 9.00 klasy IV – VIII w sali gimnastycznej,

godz. 11.30 – oddziały ,,0”

godz. 10.00 –klasy II, III w sali gimnastycznej,

godz. 10.45 – klasy I Pasowanie na ucznia

czwartek

01.09.2022

Zebrania z rodzicami    

oddz. 0 A, 0 B ,

środa

31.08.2022

Zebrania z rodzicami:

godz. 17.00 - klasy II i III

godz. 18.00 - klasy IV-VIII

środa

07.09.2022

Zebranie Rady Rodziców   godz. 19.00

Wybór ubezpieczyciela dla szkoły

środa godz. 19.00

07.09.2022

SPOTKANIA  INDYWIDUALNE  Z  WYCHOWAWCAMI

klasy I-III godz. 17.00

klasy IV-VIII godz. 18.00

środa

19.10.2022

ZEBRANIA Z RODZICAMI (OGÓLNOKLASOWE)

 • Klasy I – III godz. 17.00
 • Klasy IV – VIII godz. 18.00 
 • Informacje dla uczniów
 • i rodziców o proponowanych ocenach za I półrocze 2022/2023

środa

23.11.2022

Święto Patrona Szkoły piątek

9.12.2022

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych 2022/2023 środa 22.12.2022
JASEŁKA, WIGILIE KLASOWE  czwartek 22.12.2022
Zimowa  Przerwa Świąteczna  23.12.2022 - 31.12.2022           
KLASYFIKACYJNE RADY pedagogiczne (lekcje po 35 minut) środa 04.01.2023

WYWIADÓWKI dla rodziców

 • Klasy I – III godz. 17.00
 • Klasy IV – VIII  godz. 18.00

środa

11.01.2023
FERIE ZIMOWE dla woj. pomorskiego 16.01.2023 – 29.01.2023

ZEBRANIA Z RODZICAMI  

Klasy I – III  godz. 17.00

Klasy IV – VIII  godz. 18.00

 • informacja o ocenach i frekwencji uczniów
 • bieżące sprawy wychowawcze

środa

29.03.2023

PRZERWA WIOSENNA - WIELKANOCNA

06.04 – 11.04.2023

INFORMACJA O PROPOZYCJI OCEN NA KONIEC r. szk. 2022/2023 w tym ocen niedostatecznych oraz ocen z zachowania

piątek 12.05.2023

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 • ODDZ. 0a, 0b - godz. 17.15
wtorek 16.05.2023

ZEBRANIA Z RODZICAMI (OGÓLNOKLASOWE)

 • Klasy I – III godz. 17.00
 • Klasy IV – VIII godz. 18.00

środa

17.05.2023
EGZAMIN  KLAS VIII wtorek

23.05.2023

EGZAMIN  KLAS VIII środa 24.05.2023
EGZAMIN  KLAS VIII czwartek 24.05.2023
Dzień  Dziecka  środa 01.06.2023
OSTATECZNY  TERMIN  WYSTAWIENIA OCEN  za  rok szk. 2022/2023 piątek 09.06.2023

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 kl. VIII       godz.  17.00

czwartek

22.06.2023

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 • 9.00 kl. IV-VII SP7
 • 10.00     kl. I – III SP7
 • godz.11.00 ,,0” SP7

piątek

23.06. 2023