Kalendarz wydarzeń

rok szkolny 2023/2024

oraz ustawowe i dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (pod tabelą)

WYDARZENIE

DZIEŃ

DATA

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024. Spotkania z wychowawcami – szczególnie pogadanki o bezpieczeństwie w czasie pandemii. Przedstawienie procedur szkolnych.

Uzgodnienie listy uczniów w sekretariacie – wychowawcy.

godz. 9.00 klasy IV – VIII w sali gimnastycznej,

godz. 12.00 – oddziały ,,0”

godz. 10.00 –klasy II, III w sali gimnastycznej,

godz. 11.00 – klasy I Pasowanie na ucznia

poniedziałek

04.09.2023

Zebrania z rodzicami    

oddz. 0 A, 0 B ,

środa

30.08.2023

Zebrania z rodzicami:

godz. 17.00 - klasy II i III

godz. 18.00 - klasy IV-VIII

środa

06.09.2023

Zebranie Rady Rodziców   godz. 19.00

Wybór ubezpieczyciela dla szkoły

środa

06.09.2023

ZEBRANIA Z RODZICAMI (OGÓLNOKLASOWE)

  • Klasy I – III godz. 17.00
  • Klasy IV – VIII godz. 18.00   Informacje dla uczniów              i rodziców o proponowanych ocenach za I półrocze 2023/2024

środa

13.12.2023

Święto Patrona Szkoły piątek

8.12.2023

JASEŁKA, WIGILIE KLASOWE  piątek 22.12.2023
Zimowa  Przerwa Świąteczna  23.12.2023 - 31.12.2023           
Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych piątek 12.01.2024
FERIE ZIMOWE dla woj. pomorskiego 29.01.2024 – 11.02.2024
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY piątek luty/marzec 2024

ZEBRANIA Z RODZICAMI  

Klasy I – III  godz. 17.00

Klasy IV – VIII  godz. 18.00

  • informacja o ocenach i frekwencji uczniów
  • bieżące sprawy wychowawcze

środa

27.03.2024

PRZERWA WIOSENNA - WIELKANOCNA

28.04 – 02.04.2024

INFORMACJA O PROPOZYCJI OCEN NA KONIEC r. szk. 2023/2024 w tym ocen niedostatecznych oraz ocen z zachowania

piątek 10.05.2024

ZEBRANIA Z RODZICAMI

  • ODDZ. 0a, 0b - godz. 17.15
wtorek 14.05.2024

ZEBRANIA Z RODZICAMI uczniów zagrożonych oceną niedostateczną i obniżoną oceną z zachowania

piątek

10.05.2024
EGZAMIN  KLAS VIII wtorek

14.05.2024

EGZAMIN  KLAS VIII środa 15.05.2024
EGZAMIN  KLAS VIII czwartek 16.05.2024

Zebrania z rodzicami (ogólnoklasowe)

godz. 17.00 - klasy I-II

godz. 18.00 - klasy IV-VIII

środa 22.05.2024
OSTATECZNY  TERMIN  WYSTAWIENIA OCEN  za  rok szk. 2023/2024 piątek 07.06.2024

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 kl. VIII       godz.  17.00

czwartek

20.06.2024

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  • 9.00 kl. IV-VII SP7
  • 10.15     kl. I – III SP7
  • godz.11.30 ,,0” SP7

piątek

21.06. 2024